Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Прекъсване на електронните административни услугите поради профилактика

ÐÑекÑÑване на елекÑÑонниÑе админиÑÑÑаÑивни ÑÑлÑгиÑе поÑади пÑоÑилакÑика

Община Ловеч съобщава, че на 28 януари 2023 г., събота, ще бъде прекъснат достъпът за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги през Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ). Същото се отнася и за достъпа до федерираните портали и предоставяните услуги от ДХЧО (инфраструктурни, мрежови, приложни системи).  Прекъсването на електронните административни услугите е поради профилактика на Държавния хибриден частен облак (ДХЧО).

Това става ясно от изпратено писмо до Община Ловеч от Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“. Планираната профилактика на ДХЧО е от 09:00 часа до 16:00 часа на 28.01.2023 г. При възникнали технически въпроси във връзка с гореизложеното, може да се свържете с дежурен NOC към ИА „Инфраструктура на електронното управление“ на тел. 02 949 2200 или e-mail: noc@e-gov.bg. 

Община Ловеч, пресцентър

25.01.2023 г.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч