Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Престижна награда за Община Ловеч в рейтинга на учещите администрации

ÐÑеÑÑижна нагÑада за ÐбÑина ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð² ÑейÑинга на ÑÑеÑиÑе админиÑÑÑаÑии

Община Ловеч зае престижното трето място в рейтинга на учещите администрации за 2017 г. сред наблюдаваните 71 администрации в страната.

Наградата бе връчена на специална церемония за награждаване на администрациите на 14 декември в столицата, на която присъстваше заместник-кметът на Община Ловеч Венцислав Христов.

На следващия ден кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова предаде наградата на секретаря на Общината Даниела Цанова, която има най-голям принос за отличието.

Признанието идва от Института за публична администрация (ИПА), който през 2017 г. предостави на всички администрации възможността да се включат в изследване за самоооценка на администрациите по показатели за учеща организация и определяне на рейтинг на учещите организации за 2017 г.

Целта на изследването е администрациите да могат да се сравнят по различни показатели, да бъдат изследвани силни и слаби страни и в резултат на изпратените доклади за сравнение на българските и чуждестранни администрации, да бъдат предприети действия за подобряване на климата за учене на работното място и повишаване на ангажираността и инициативността на служителите.

Общият рейтинг на Общинска администрация Ловеч за 2017 г. е 75, при среден за рейтинг за чуждестранни организации 74 и среден рейтинг за страната 66.

Първото място е за администрацията на ОДЗ Монтана (85 т.). За сравнение Общинска администрация Троян е на 37 място (67 т.), а Областна администрация Ловеч е на 43 място (64 т.).

Оценката е комплексна от показателите „Организационна култура, подкрепяща ученето" - 74, „Наличие на процеси и практики за учене"-74, „Лидерски стил, който стимулира ученето" - 77.

Изготвеният за Общинска администрация бенчмаркинг /сравнителен анализ/ допринася за идентифициране на силните и слабите страни на организацията и съдържа препоръки за подобряване на показателите.

Престижното място, отредено на нашата администрация, сравнена с редица български и чуждестранни администрации, ни задължава и ангажира с последователни действия да постигнем устойчивост на нивото на административния капацитет и организационната култура на служителите в Община Ловеч.

Виж приложено пълния списък на Общ рейтинг на учещите администрации за 2017 г.

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч