Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Приключи срокът на договора по проект за подобряване на жизнената среда в Дом за възрастни с физически увреждания в с. Сливек

ÐÑиклÑÑи ÑÑокÑÑ Ð½Ð° договоÑа по пÑÐ¾ÐµÐºÑ Ð·Ð° подобÑÑване на жизненаÑа ÑÑеда в Ðом за вÑзÑаÑÑни Ñ ÑизиÑеÑки ÑвÑÐµÐ¶Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð² Ñ. Сливек

На 11.12.2017г. приключи срокът на Договора по проект „Подобряване на жизнената среда в Дом за възрастни с физически увреждания в с. Сливек“,  който Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова подписа с Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика.

Общата стойност на проекта възлиза на 27 793,68 лв.

Като 90% от сумата се изплаща от Фонд „Социална закрила“ -25 014,29 лв., а 10% се изплаща от Община Ловеч -2 779,39 лв.

Целта на проекта е подмяна на съществуващото старо и амортизирано обзавеждане и оборудване, с ново подходящо за дейността.

С реализацията на проекта се подобрява жизнената среда на 40 пълнолетни лица с физически увреждания, настанени в Дома към момента.

Създават се условия за повишаване качеството на грижа и ефективността на предоставяните социални услуги;  повишава се качеството на живот.

Това е част от политиката на зачитане на достойнството на личността и подобряване условията за личен избор и максимална самостоятелност на потребителите.

С новото обзавеждане и оборудване по проекта, изцяло е променен интериора на Дом за възрастни с физически увреждания в с. Сливек.

Доставени са  нова холна гарнитура- 1 бр. , гардероби -20 бр., нощни шкафчета-40 бр., маси кръгли-16 бр.маси за хранене-7 бр., маси холни- 2 бр.маса –елипса- 1 бр.столове за трапезарията- 20 бр.,столове –потребителски- 40 бр.,секции -2 бр. холен шкаф-1 бр., три местно канапе - 1 бр.двуместно канапе-1 бр., спални комплекти 40 бр., гумирани чаршафи -40 бр., шалтета-40 бр., покривки за маса -40 бр., пердета, корнизи, щори, телевизори -2 бр., хладилници -16 бр., перални със сушилня- 2 бр.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч