Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Проблемите на образователната система бяха обсъдени на работна среща с министър Красимир Вълчев в Ловеч

ÐÑоблемиÑе на обÑазоваÑелнаÑа ÑиÑÑема бÑÑа обÑÑдени на ÑабоÑна ÑÑеÑа Ñ Ð¼Ð¸Ð½Ð¸ÑÑÑÑ ÐÑаÑÐ¸Ð¼Ð¸Ñ ÐÑлÑев в ÐовеÑ

Да се работи за облекчаване на административната тежест, как проектът „Твоят час“ вече ще е за ученици с дефицити, а не за извънкласна форма на работа. Тези и други проблеми на образователната сфера бяха повдигнати по време на работната среща, която имаше на 12 декември в Ловеч министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Той дойде по покана на кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова и се срещна с директори, заместник-директори на образователни институции от областта, представители на синдикати и общински администрации в салона на Профилирана природо-математическа гимназия – Ловеч. На срещата присъстваха и кметове и зам.-кметове от общините в областта, както Георги Терзийски – областен управител на Област Ловеч, Венцислав Христов – заместник-кмет на Община Ловеч, Еленко Начев – началник на РУО – Ловеч.

„Това са нашите основни партньори, ние много разчитаме на общините по отношение на основните ни задачи, както обхващането на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст, така и поддържането на материалната база“,  каза по-късно на пресконференция министърът.

Според него на територията на област Ловеч може да види образователна система с различни предизвикателства, със специфични въпроси.  Посочено бе, че бюджетите ще се правят на „принципа на ненамалението“,  имаше въпроси за механизма за обхващане и задържане на децата и учениците,  за намаляване на административната тежест в професионалното образование.

За следващата година са отпуснати допълнителни средства за образование. Единният разходен стандарт за издръжката на училищата от 1 януари 2018 г. ще претърпи промяна като разпределителен механизъм в системата. До 2017 г. включително средствата между общините се разпределят само въз основа на броя на децата, учениците и единният разходен стандарт за едно дете, за един ученик, т.е. въз основа на  броя на децата и учениците.

За следващата година вече ще имаме три разходни стандарта  - стандарт за образователна институция, училище или детска градина, второ - стандарт за брой на групи и паралелките, което отчита и големината на училищата и детските градини, средната пълняемост, и трето - стандарт за дете-ученик, който и досега съществуваше.

Формулата е съпътствана от още една промяна. Въвежда се регионална диференциация на средствата, които се получават от различните общини. Колкото по-малка и отдалечена е общината, толкова повече средства получава. Това се прави за да се увеличат заплатите в средносрочен и дългосрочен период, тъй като младите хора са по-малко склонни да работят в отдалечени населени места. И това трябва да бъде възнаградено. Има малко повишение за така наречените „райони за целенасочено въздействие“, т.е. Северозападна България, Странджа Сакар, Родопите, Ловешка област също е обхваната от това. Има увеличение в порядъка до 10 процента за различните общини, като някои общини нямат увеличение, но и нито една община няма намаление. Това е само от смяната на формулата.

 

Като приоритетите  за Министерството на образованието за 2018 г. бяха посочен механизма за съвместна работа на институциите, който трябва да продължи да работи много по-фокусирано, с по-малък брой деца, които са рискови.

Второ - компенсиране на образователните дефицити, облекчаване на административната тежест. Ние направихме първи етап от промени в нормативните документи, сега работим по втория етап, заедно с директорите на образователни институции и с участието на други педагогически специалисти.

Професионалното образование е третият приоритет, който ще бъде акцент в политиката и следващата година. „Работим в момента механизма за диференцирано финансиране на професионалните училища в зависимост от това дали обучават в паралелки, за които е налице очакван недостиг на пазара на труда. Те ще получат допълнителни средства. Аз със задоволство разбирам, че това е направено в Ловеч, благодарение на добрата политика на кмета и на началника на РУО, сега вече ще го направим нормативно регламентиран и финансово обезпечен механизъм“, сподели Вълчев.

 

Социалните помощи  също са свързани с механизма и обхващането. МС прие промени за прилагането на Закона за семейните помощи, които позволяват по предложение на учителя, чрез директора до Агенция за социално подпомагане помощта да се предоставя в натура, било дрехи и обувки, плащане на такса за детска градина. Има и промени в Правилника за прилагане Закона за социално подпомагане, като ред други помощи са обвързани с посещението в детска градина или училище- помощта за общинско жилище, помощта за отопление.

Здравословното хранене на децата в училищата е също важна тема. „Ние ще променим постановлението, като обвържем тези закуски с изискванията в наредбите на Министерството на здравеопазването. Надявам се за 2019 г. да можем да увеличим и средствата. Основният въпрос, който обаче трябва да се реши, е дали това е подкрепяща закуска или основна закуска?

С благодарност за помощта и съдействието за развитието на образователното дело на министър Красимир  Вълчев бе връчен почетен знак на РУО от Еленко Начев.

По-рано при посещението си в Община Ловеч кметът Корнелия Маринова връчи на министъра плакет с образа на Св. св. Кирил и Методий в знак на благодарност за съдействието.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч