Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПРОЕКТЪТ „ПО-БЛИЗКА ЕВРОПА“ АКТИВИРА ГРАЖДАНИТЕ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В МЕСТНИ ПОЛИТИКИ И ИНИЦИАТИВИ

ÐРÐÐÐТЪТ âÐÐ-ÐÐÐÐÐÐ ÐÐРÐÐÐâ ÐÐТÐÐÐРРÐРÐÐÐÐÐÐТРÐРСРÐÐÐЮЧÐТ Ð ÐÐСТÐÐ ÐÐÐÐТÐÐÐ Ð ÐÐÐЦÐÐТÐÐÐ

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова даде интервю пред радио „Зетра“.

В какво се състои проект „По-близка Европа – отворена платформа за граждански инициативи“ и какви са неговите основни цели?

 

Проектът „По-близка Европа - отворена платформа за граждански инициативи (CEOPCI)“ се финансира от Главна дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейския съюз. 

Бенефициент е „Асоциацията за социална отговорност и развитие чрез иновации“, а партньори - Асоциацията на българските градове и региони и Община Ловеч.

Този проект получи най-висока оценка и е първи финансиран от общо подадени 76 проекта.

Проектът има за цел да включи пряко гражданите, СГО и бизнеса в община Ловеч в проектирането, изпълнението и мониторинга на политика на сближаване на ЕС. 

Цели да насърчи активното участие на гражданите в генериране на идеи и в разработване на проекти по Оперативна програма „Околна среда“, да ги мотивира да следват политиката за управление на отпадъците, за увеличаване дела на кръговата икономика, за фокусиране върху ресурсната ефективност с цел повишаване на регионалната конкурентоспособност.

И всичко това като се опазва околната среда и богатото биоразнообразие на региона.

 

 

Какво е значението на проекта проект „По-близка Европа – отворена платформа за граждански инициативи“ за община Ловеч?

 

Поканата за партньорство беше директно отправена към нас (което няма как да не подчертая), за което благодаря на нашите партньори. Изборът на Община Ловеч за участие в проекта е на база на добрите практики, които сме изградили в годините по отношение на участието на гражданите в местното самоуправление, както и партньорството ни с редица неправителствени организации. Това е не само промотиране  на Община Ловеч на ниво ЕС, но и една добра атестация за нашия труд и усилия, насочени към осъществяване на открити местни политики и съвместни инициативи на местната власт и гражданите.

 

А какво според Вас, е значението на проекта за гражданите на общината?

 

Каквото е значението на проекта за общината, такова е и за гражданите й. С проекта беше осигурена възможност с малки граждански инициативи, т.нар. проекти, да се благоустроят, усвоят и използват прилежащи територии и пространства в град Ловеч и населените места, с цел подобряване на условията за живот и отдих. 

Шест инициативи бяха финансирани с по 970 лв. в натура, т.е. бяха закупени планираните по проектите материали, като изпълнението е с доброволен труд на хората.

 

Срещнахте ли проблеми при изпълнението на проекта? Ако да – какви бяха те и как ги преодоляхте?

 

Няма да спестя факта, че при отварянето на сесията за кандидатстване се забеляза лек скептицизъм, но чисто по български на финала бяха подадени 19 предложения. Шест от тях бяха класирани и финансирани по Проект „По-близка Европа - отворена платформа за граждански инициативи (CEOPCI)“. За останалите 13 проекта се осигури общинско финансиране, така че очакваме при благоприятни климатични условия да приключат дейностите и по тях.

 

Кои са резултатите от проекта, с които се гордеете най-много?

 

На фона на продължаващата повече от две години пандемия и ограничените социални контакти, най-много ме радва желанието на хората да мислят заедно, да правят нещо заедно, нещо красиво, да опазват природата, да живеят в чиста среда, да са ангажирани към обществените места, да проявяват нетърпимост към всички действия и хора, замърсяващи околната среда.

В това отношение гражданите винаги ще срещат подкрепата на Община Ловеч и се радвам, че успяхме да ги спечелим за участие в тази инициатива. За мен резултати в един подобен проект има, когато се промени мисленето и отношението на хората към околната среда.

На практика бяха проведени екологични мероприятия в Лешница, облагородяване и обезопасяване на зоната около  музея в Къкрина, спортна площадка в Умаревци,  градинка в Горан и  в Брестово, кът за раздумка и кафе в Радювене и други.

 

Как ще бъде постигната устойчивост на постигнатите резултати и какви са следващите стъпки, които планирате да предприемете?

 

Искрено се надявам трудът на хората за изграждане на тези малки оазиси да бъде оценен и опазен от вандалски посегателства. По проекта беше закупена и техника, която ще остане на разположение в населените места за поддържане на облагородените пространства.

Изградената платформа Lovech Lab Open Space Platform ще остане на разположение на Община Ловеч и може би ще се наложи да променим т.нар. Правилник за общинския проектен фонд, както и да ангажираме с бюджета на общината ежегоден финансов ресурс за изпълнение на такива малки инициативи.

Има много още места и територии, върху които може да се въздейства и да се случат хубави неща. Има и много активни граждани, ние също сме отворени за нови инициативи. 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч