Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Проведе се „Акция пътна безопасност“ в Ловеч

ÐÑоведе Ñе âÐкÑÐ¸Ñ Ð¿ÑÑна безопаÑноÑÑâ в ÐовеÑ

Под надслов „Пазете децата на пътя“ на 26 юни 2018 г. се проведе „Акция пътна безопасност“,  организирана от РУ- Ловеч, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ към Община Ловеч и доброволци от сдружение „Екомисия 21 век“.

Преди стартиране на инициативата участниците получиха инструктаж в РУ -Ловеч. Целта на кампанията бе да се популяризира стратегията за това, как децата да се намират в безопасност на пътя. Доброволците отправиха призив към водачите да бъдат внимателни, особено през лятната ваканция и да пазят децата на улицата като свои.

Водачите на моторни превозни средства бяха спирани от служителите на реда, което първоначално предизвика у някои от тях притеснение. Но след доброволците им раздадоха листовки с ключови стратегии за опазване живота на децата на улицата, шофьорите определено признаха, че има необходимост от повече внимание на пътя по време на шофиране.

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч