Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Проведе се обучителен семинар по индикативната програма за превенция на деца и младежи в риск

ÐÑоведе Ñе обÑÑиÑелен ÑÐµÐ¼Ð¸Ð½Ð°Ñ Ð¿Ð¾ индикаÑивнаÑа пÑогÑама за пÑевенÑÐ¸Ñ Ð½Ð° деÑа и младежи в ÑиÑк

Превантивно-информационният център за борба с наркотичните вещества  в Ловеч  продължава провеждането на дейности, свързани с деца и младежи от Центровете за настаняване от семеен тип, които са целеви групи по индикативната програма за превенция на деца и младежи в риск, изготвена от Общински съвет по наркотични вещества към Община Ловеч.

На 3 и 4 октомври в клуб на инвалида в кв. „Вароша“ се проведе обучителен семинар, като в учебната програма се акцентира върху няколко теми. Те са свързани с комуникация-базисни понятия и ключови закономерности, групови игри за общуване, език на тялото в междуличностното общуване, фактори определящи поведението на човек при общуване, умения за консултиране на връстници.

Базисният материал беше редуван с ролеви игри. Това е мероприятие за социална компетентност,  която е от  решаващо значение за децата и младежите от ЦНТС, за да се адаптират по-лесно към различни социални среди, да се развиват и да живеят по-добре. Участниците в обучението се научиха как различията в гледните точки да се решават елегантно и безконфликтно и пак да постигат своето вместо да правят безкрайни компромиси, защото социализацията е продължителен процес, започващ още от раждането.

Разгледаха се въпроси, свързани с общуването - как да се държим в клас, с приятели, сред хората, как в магазина, как сред непознати? А в университета по същия начин ли? На работното място по еднакъв начин с колегите и шефовете ли, а на новото работно място като на старото ли? Ами когато отиваме в нов клуб? Ами с мъжете и жените по еднакъв начин ли да се държим? Ами като пътуваме зад граница?

Толкова много социални среди и толкова много правила, които постоянно трябва да се усвояват, за да бъдат децата и младежите приемани и уважавани, защото, ако не са усвоени, се изпитва несигурност. А несигурността е обратната страна на самочувствието, т.е. колкото повече самочувствие имаме, толкова по-малко несигурност изпитваме.

Това е социална компетентност, на която не ни обучават специално, а е от  решаващо значение за да живеем по-добре.

Освен екипът на Превантивно-информационният център за борба с наркотичните вещества, като обучители в двудненият семинар  се включиха  Цетъра за обществена подкрепа и ученици от ПЕГ, завършили обучение „Връстници обучават връстници“.

инж. Нели Патаринска

Секретар на ОСНВ Ловеч

Забележка: Снимката е архивна

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч