Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Проведе се състезание с велосипеди и тротинетки

ÐÑоведе Ñе ÑÑÑÑезание Ñ Ð²ÐµÐ»Ð¾Ñипеди и ÑÑоÑинеÑки

По повод Деня на младежта Общинският съвет по наркотични вещества и Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Ловеч организираха състезание с велосипеди и тротинетки, много награди и забавно настроение.

Събитието се състоя на 11 август на площад „Екзарх Йосиф Първи“. Организаторите предоставиха за игра на децата и родителите маса за тенис, баскетболен кош и демонстрация със симулационни очила, които симулират ефекта на дезориентация, забавено време за реакция и изкривяване на зрението в следствие употребата на алкохол или наркотични вещества.

Младежите показаха техника на  каране, спазвайки безопасна дистанция между себе си и другите колоездачи. С това организаторите  отправиха апел към децата и гражданите за спазване на правилата за движение по пътищата.

Участниците показали най-добри умения и бързина в колоезденето и майсторско управление на тротинетки получиха награди връчени от заместник-кмета на общината Венцислав Христов.

Община Ловеч, пресцентър

11.08.2023 г.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч