Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Проведоха практическо обучение на училищни специалисти от област Ловеч

ÐÑоведоÑа пÑакÑиÑеÑко обÑÑение на ÑÑилиÑни ÑпеÑиалиÑÑи Ð¾Ñ Ð¾Ð±Ð»Ð°ÑÑ ÐовеÑ

Екип на Общински съвет по наркотични вещества /ОСНВ/ и Превантивно-информационен център /ПИЦ/ към Община Ловеч, като действащо звено към съвета, проведе практическо обучение на училищни специалисти от област Ловеч. Обучението е по Национална програма за превенция на употребата на наркотични вещества в училищна среда за възрастова група 5–7 клас с „Кодово име Живот“.

Специалистите от образователните институции влезнаха в ролята на ученици от 5 клас и заедно с Валентин Минков – психолог, разиграха петте занятия за ученици от 5 клас.  По време на срещата екипа на ОСНВ и ПИЦ  намери в лицата на училищните специалисти свои съмишленици в борбата с употребата на наркотични вещества. В края на обучението учители и психолози изразиха задоволство от инициативата, двустранно беше изразено желание и готовност за дългосрочност на стартиралото ползотворно сътрудничество.

Програмата е изготвена в изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците (2020–2024 г.) и Плана за действие към нея от експерти в областта на превенция от употребата на психоактивни вещества и е одобрена от Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката. Националната програма има за цел предотвратяване на употребата на психоактивни вещества, постигане на промяна на нагласите по отношение на собственото здраве и утвърждаване на здравословен начин на живот, засилване на защитните и намаляване на рисковите фактори, свързани с употребата на психоактивни вещества. Програма включва  обучителен цикъл на училищни специалисти, към момента са проведени мотивационно-дискусионна среща, въвеждащо теоретично обучение, практическо обучение за занятия с ученици от 5 клас и техните родители, през 2023 г. предстои практическо обучение за осъществяване на занятия с ученици от 6 и 7 клас.

       

 

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия