Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Публикуван е пълният отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община Ловеч за изтичащия мандат

Ръководството на Община Ловеч публикува документ, наречен ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА МАНДАТ 2015 - 2019 Г.

В пълния отчет се посочва, че  са привлечени реални инвестиции, а безработицата е спаднала под 5% и е по-ниска от средната в страната. Подобрено е състоянието на общинската улична мрежа, входовете на града, реновирани са много училища и детски градини, въведени са мерки за енергийна ефективност и са санирани училища, детски градини, жилищни блокове.  Ловеч сега има един изцяло обновен градски център, не са забравени и улиците по кварталите и общинските пътища, които бяха в особено тежко състояние. Обогатени са мерките за социално слабите и нуждаещите се от помощ чрез разширяване на социалните услуги. Изградена е устойчива зелената система, полагат се усилия и за чистота на въздуха. Наблюдава се видимо възраждане на културните институции като театъра, читалищата, музеите, библиотеката. Повишена е ефективността на администрация за гражданите и бизнеса чрез нови услуги и развитие на вече съществуващите. Поредица международни инициативи създават устойчиви партньорства и популяризират Ловеч у нас и по света.

Целият документ, който е 69 страници, може да се прочете ТУК