Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Публикувано е обявлението за провеждане на празника Цветница в Ловеч

ÐÑбликÑвано е обÑвлениеÑо за пÑовеждане на пÑазника ЦвеÑниÑа  в ÐовеÑ

Публикувано е обявлението за провеждане на празника Цветница (30 март – 1 април) в Ловеч на сайта на общината. Документът съдържа изисквания към участниците в пролетния празник, като посочва четири места за разполагане на търговци, майстори и други атракции.

На площад „Тодор Кирков“ в кв. „Вароша“ ще са разположени майстори занаятчии с демонстрации на художествените занаяти и приложни изкуства. Отредени са места за разполагането на 31 шатри.

В двора на бившата Казарма има възможност за разполагане на шатри и маси за консумация, предвидени са места за 16 шатри и маси за консумация /скара, бира/ с площ по 50 кв. м.

По бул. „България“ са определени места за разполагането на 90 маси за майстори занаятчии и търговци, които предлагат за продажба произведения на художествените занаяти с размери 3 Х 3 метра.

На площад „Инж. Трифон Трифонов“ (Гаровият площад) са определени места за атракционни обекти - различни люлки и увеселителни съоръжения.

Заявяването за участие на майсторите ще се извършва в ЦУИГ в Община Ловеч от 26.02.2018 г. В заявлението участниците описват необходимостта от включване към електрическо захранване и заплащат цената на електрическото потребление.

Обявлението може да се види на сайта на Община Ловеч ТУК:

http://www.lovech.bg/bg/obyavi-i-saobshteniya/obyavleniebg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1bg-1

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч