Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Районното състезание на младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец“ в Ловеч на 14 май

РайонноÑо ÑÑÑÑезание на младежкиÑе пÑоÑивопожаÑни оÑÑÑди âÐлад огнебоÑеÑâ в ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð½Ð° 14 май

На 14 май в Ловеч ще се състои 24-ото районно състезание на младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец“. Участват 40 деца от четири ловешки училища - ОУ ”Проф. Димитър Димов“, ОУ „Васил Левски“, ОУ „Христо Никифоров“ и ОУ ”Св. св. Кирил и Методий”.

Надпреварата ще се проведе от 10:00 ч. на тренировъчния стадион на ПФК „Литекс“. Организатор е Районната служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – Ловеч, със съдействието на Регионалното управление по образованието и с подкрепата на Община Ловеч.

Статутът на младежките противопожарни отряди “Млад огнеборец” е утвърден през 1999 г. по инициатива на Главната дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР, съвместно с Министерството на образованието и науката като извънкласна форма на обучение за повишаване противопожарната култура на подрастващите. Занятията са теоретични и практически. Основната цел е повишаване физическата дееспособност на младежите и развиване на познания, практически умения и готовност за правилни действия при пожари и бедствия.

Състезанието се провежда в две дисциплини: “Бойно разгръщане на състезателна пътека” и “400 м щафетно бягане с препятствия”. В състава на всеки отряд се включват 10 ученици на възраст между 12 и 16 години.

Първенецът от районното състезание в Ловеч ще вземе участие в областното състезание, което ще се проведе на 22 май в Тетевен.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч