Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ловеч разпространи правила за пожарна безопасност

РРâÐожаÑна безопаÑноÑÑ Ð¸ заÑиÑа на наÑелениеÑоâ â ÐÐ¾Ð²ÐµÑ ÑазпÑоÑÑÑани пÑавила за пожаÑна безопаÑноÑÑ

Във връзка с повишения брой пожари през есенно-зимния сезон, основно в жилищно комуналния сектор, с цел провеждане на превантивна дейност, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ловеч е подготвила обучителни материали с правила за пожарна безопасност, обособени в 5 теми:

1. ПОЖАРИ У ДОМА. КАКВО ДА ПРАВИМ?

           2. ОБЩИ МЕРКИ И СЪВЕТИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

В ДОМА

           3. КАК ДА ДЕЙСТВАМЕ?

           4. КАК ДА ИЗБЕРЕМ ПРАВИЛНО ПОЖАРОГАСИТЕЛ ЗА ДОМА И АВТОМОБИЛА?

           5. НУЖНИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОЖАРИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТВЪРДО ГОРИВО

           Със съдействието на Община Ловеч, Кметовете на кметства и Кметските наместници на населените места в общината обучителните материали са предоставени за информация на заинтересованите лица в Центъра за услуги и информация на гражданите, в сградата на Община Ловеч и на информационните табла в 34-те населени места в общината.

          ПРАВИЛА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ (обучителни материали)

         може да изтеглите ТУК

 

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч