Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

РЕМОНТ В ПОДСТАНЦИЯ НА ЕСО МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО СМУЩЕНИЯ В ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

РÐÐÐÐТ Ð ÐÐÐСТÐÐЦÐЯ ÐÐ ÐСРÐÐÐÐ ÐÐ ÐÐÐÐÐÐ ÐРСÐУЩÐÐÐЯ Ð ÐÐÐÐТРÐÐÐХРÐÐÐÐÐÐТРÐÐ ÐÐЩÐÐÐ ÐÐÐÐЧ

СОФИЯ, 29.09.2022 г. – Ремонтни работи в подстанция „Ловеч“, която е собственост на държавния Електроенергиен системен оператор (ЕСО), налагат промяна в схемата на електрозахранване на 03.10.2022 г.  На този ден за периода от 08:00 ч. до 17:00 ч. са възможни смущения в електрозахранването на гр. Ловеч и населените места в общината.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.

Пресцентър на Електрохолд

communications@electrohold.bg

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия