Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

РСО „Централна Стара планина“ се присъедини към мрежата от партньори на Фондация „Микеланджело“

РСО „Централна Стара планина“ официално е включено в партньорската мрежа на Фондацията за креативност и изящно майсторство „Микеланджело“. Дейността на Сдружението на старопланинските общини в сферата на креативните индустрии и целенасочената подкрепа за развитие на занаятчийския сектор привлече вниманието на фондацията още в края на 2016 г.  Тогава  нейният представител Жан Рей - ръководител на отдел „Стратегически отношения“, се срещна в Габрово с изпълнителния директор на РСО „Централна Стара планина“ Мариела Петрова.

РСО „Централна Стара планина“ признава културата и креативността като един от основните фактори за устойчивото развитие на градовете и заедно със своите членове (14 общини, разположени по северните склонове на Стара планина) насърчава развитието на креативните индустрии. Вече 10 години Сдружението подпомага занаятчийския сектор чрез участие в различни европейски проекти: Креативен растеж, Иновативни политики за насърчаване на предприемачеството в сектора на занаятите (ИНОКРАФТС), Регионално сътрудничество за развитие на занаятите

 ( РЕГИОКРАФТС), и Авангардни занаяти: нови модели за професионално образование и обучение в художествените занаяти ( АВАНТКРАФТС). От 2015 г. организацията е координатор за България на Европейските дни на художествените занаяти, а от 2016 – съорганизатор на лятното ателие „Стъклена плетеница“.

Община Ловеч членува в сдружението, като неин представител е кметът Корнелия Маринова.