Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

РСО „Централна Стара планина“ се присъедини към мрежата от партньори на Фондация „Микеланджело“

РСРâЦенÑÑална СÑаÑа планинаâ Ñе пÑиÑÑедини кÑм мÑежаÑа Ð¾Ñ Ð¿Ð°ÑÑнÑоÑи на ФондаÑÐ¸Ñ âÐикеланджелоâ

РСО „Централна Стара планина“ официално е включено в партньорската мрежа на Фондацията за креативност и изящно майсторство „Микеланджело“. Дейността на Сдружението на старопланинските общини в сферата на креативните индустрии и целенасочената подкрепа за развитие на занаятчийския сектор привлече вниманието на фондацията още в края на 2016 г.  Тогава  нейният представител Жан Рей - ръководител на отдел „Стратегически отношения“, се срещна в Габрово с изпълнителния директор на РСО „Централна Стара планина“ Мариела Петрова.

РСО „Централна Стара планина“ признава културата и креативността като един от основните фактори за устойчивото развитие на градовете и заедно със своите членове (14 общини, разположени по северните склонове на Стара планина) насърчава развитието на креативните индустрии. Вече 10 години Сдружението подпомага занаятчийския сектор чрез участие в различни европейски проекти: Креативен растеж, Иновативни политики за насърчаване на предприемачеството в сектора на занаятите (ИНОКРАФТС), Регионално сътрудничество за развитие на занаятите

 ( РЕГИОКРАФТС), и Авангардни занаяти: нови модели за професионално образование и обучение в художествените занаяти ( АВАНТКРАФТС). От 2015 г. организацията е координатор за България на Европейските дни на художествените занаяти, а от 2016 – съорганизатор на лятното ателие „Стъклена плетеница“.

Община Ловеч членува в сдружението, като неин представител е кметът Корнелия Маринова.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч