Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Съставени са 41 акта за установяване на нарушения на каруци от началото на година

СÑÑÑавени  Ñа 41 акÑа за ÑÑÑановÑване на наÑÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° каÑÑÑи Ð¾Ñ Ð½Ð°ÑалоÑо на година

Относно осъществяването на превантивен  контрол върху движението на Пътни превозни средства с животинска тяга (ППС с ЖТ или каруци) в границите на град Ловеч са реализирани следните мерки. Те са съгласно разпоредбите на Наредба №2 за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община Ловеч. Информацията бе съобщена на пресконференция, дадена от заместник-кмета Даниел Колев (за кмет на Община Ловеч,  съгласно заповед № 1428 от 06.10.2017 г.)   

Установени са местата, където най-често спират  ППС с ЖТ – това са ул. „Райна Княгиня“ до Хранителен магазин, ул. Стара планина“, ул. Трети март“ – до хранителен магазин,, бул. Велико Търново – до хранителен магазин,, кв. „Здравец“, бл. 208 в близост до хранителен магазин.

Служителите на отдел „Контрол и сигурност“ ежедневно обхождат така установените места. При нарушение на разпоредбите на чл. 41, т. 1, - движение на ППС с ЖТ без регистрация,, т. 2 – движение на ППС с ЖТ необорудвани с престилки за отпадъци, от Наредба №2 на Общинския съвет Ловеч, се съставят АУАН.

От началото на настоящата година са съставени 41 бр. АУАН за установяване на нарушения на ППС с ЖТ.

Съгласно разпоредбите на чл. 167, ал. 2, т.4 от Закона за движение по пътищата – службите за контрол, определени от кметовете на общините, регистрират пътните превозни средства с животинска тяга, и във връзка с чл. 35 и чл. 37 от Наредба № 2 на Общински съвет – Ловеч, в отдел „Контрол и сигурност“ при Община Ловеч до момента са регистрирани 46 броя ППС с ЖТ.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч