Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Състезанието в Ловеч за велосипеди и тротинетки ще е в петък, а не в четвъртък

СÑÑÑезаниеÑо в ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð·Ð° велоÑипеди и ÑÑоÑинеÑки  Ñе е в пеÑÑк, а не в ÑеÑвÑÑÑÑк

Премества се състезанието в Ловеч за велосипеди и тротинетки, като  ще се проведе на 11 август 2023 г., петък,  вместо в четвъртък, както бе съобщено по-рано. Причината е провеждането на няколко тъжни ритуала в храма, който е в съседство на площад „Екзарх Йосиф Първи“.

Затова организаторите решават да отложат с един ден събитието. Всички останали условия остават същите. Началото в петък е от 10:00 часа на пл. „Екзарх Йосиф Първи“. Записването за участие започва в 9.30 часа. Проявата е с осигурен награден фонд.

Състезанието е по повод Международния ден на младежта  - 12 август. Организатори са Общинския съвет по наркотични вещества, Превантивно-информационен център за борба с наркотичните вещества и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Ловеч.

12 август е обявен за Международен ден на младежта с резолюция 54/120 на Общото събрание на ООН през декември 1999 г. и се отбелязва официално от 2000 година. Инициативата цели да насочи общественото внимание както към проблемите на младите хора, така и към постиженията и приноса им за политическото, социално-икономическото и културното развитие на глобално, национално и местно ниво. На този ден по целия свят се организират публични събития и кампании, насърчаващи участието на младежите във вземането на важни решения във всички области на обществения живот. В България празникът се отбелязва от 2007 година.

Община Ловеч, пресцентър

09.08.2023 г.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч