Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Сдружение „Екомисия 21 век” посрещна делегация от Холандия

СдÑÑжение âÐкомиÑÐ¸Ñ 21 векâ поÑÑеÑна делегаÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Ð¥Ð¾Ð»Ð°Ð½Ð´Ð¸Ñ

Сдружение “Екомисия 21 век” от 11 до 14 октомври 2016 г. е домакин на дейности по проект за обмен на добри практики в областта на образованието. Екипът на сдружението посрещна делегация от Холандия, като целта е директори, учители и социални работници да посетят български училища и детски градини и да се запознаят с методите на преподаване там.

Hа 11 октомври стартът беше даден с работна среща в залата на хотел “Президиум”, с презентации за образованието от българска и холандска страна.

Визитата предвижда срещи в реална учебна среда в училищата – ОУ “Д. Димов”, СУ “Св. Климент Охридски”, ДГ “Слънце” и Регионален център за подкрепа и приобщаващо образование. По време на тези срещи ще се осъществи истинския обмен на добри практики, така че да се подпомогне процеса на адаптация и осигуряване на качествено образование за българските деца в едно холандско училище. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Общината в гр. Заандан, Холандия.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч