Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Шест групи работят по ремонта на Централна градска част в Ловеч

ШеÑÑ Ð³ÑÑпи ÑабоÑÑÑ Ð¿Ð¾ ÑемонÑа на ЦенÑÑална гÑадÑка ÑаÑÑ Ð² ÐовеÑ

Шест работни групи вече са включени в ремонта на Централна градска част в Ловеч, съобщи на пресконференция на 13 март Николай Стоянов, директор на Дирекция "Техническа инфраструктура и околна среда" в Община Ловеч. Дейността се обуславя от факта, че времето се подобрява и позволява по-голяма част от строително-монтажните работи да бъдат извършени.

За целта е направена нова организация, като изпълнителят е осигурил повече работни групи за монтаж на настилка. Едновременно се изпълнява настилката по ул. „Търговска“ откъм „Ал. Стамболийски“, довършва се площадното пространство на площад „ Г.М. Димитров“. Довършва се и новата настилка вътре в жилищен комплекс „Космос“. Новите настилки там са вече на 80 процента са завършени, включително тези в комплекс „Космос“. На тези обекти работят три групи.

Четвъртата работна група монтира настилки и други принадлежности в Градската градина. Пета група монтира настилки между Областна администрация, Окръжен съд и Община Ловеч. Шестата група започва подготовката за настилка на един от двата паркинга до Община Ловеч.

Стартирал е и монтажът на цветните настилки. Дейностите по уличното осветление са на етап монтаж в подземната част в участъка от „Сити Център“ до хотел „Президиум“.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч