Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Шест „Златни“ сватби и една „Перлена“ сватба бяха отпразнувани в село Александрово

ШеÑÑ âÐлаÑниâ ÑваÑби и една âÐеÑленаâ ÑваÑба бÑÑа оÑпÑазнÑвани в Ñело ÐлекÑандÑово

Шест „Златни“ сватби и една „Перлена“ сватба бяха отпразнувани в село Александрово, община Ловеч, в неделя, 1 октомври – Ден на възрастните хора.  Брачните двойки, които имат съответно по 50 години и 30 години семеен живот, участваха в специален ритуал, като си казаха повторно „Да“ за следващите 50 години.

Тържеството се проведе в Младежкия дом на селото и събра близки и приятели на „виновниците“.

Гост на тържеството бе и кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова, която подари на празнуващите голяма торта с пожелание: „Нека любовта между Вас никога не си поема дъх, дори и за миг.

Всичките седем семейства получиха свидетелство в уверение на това, че са съгласни да продължат съвместния си живот с обич, уважение и разбирателство. Инициативата е на НЧ „Паисий 1896- с. Александрово“, което от 2010 г. въведе тази традиция.  

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч