Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Служители на БД „Комунални дейности“ са направили ремонт на ЦНСТ 3

Служители на Бюджетна дейност „Комунални дейности“ към община Ловеч от 4 юли до 11 юли 2018 г. са направили вътрешен ремонт на ЦНСТ 3 – общо 8 стаи. Извършена е шпакловка, поправена е една счупена врата и са направени первази на още две врати. Това става ясно от отчетите за последните месеци на звеното с ръководител  Иван Тихов.

Запълнени са и два големи отвора (около 1м2) в двора на Историческия музей в Ловеч, които са се образували при силните валежи. Ямата е напълнена с едър филц и след като са поставени плочи отгоре, е фугирано.

През м. май и юни са извозени съответно 303 700 кг и 279 460 кг твърди битови отпадъци (ТБО). Почистени са площадки около контейнерите, извършен е ремонт на повредени контейнери.

Звеното е ангажирано още с многобройни отстранявания на аварии в осветлението, елзахранването, демонтаж на стълбове и пр.  През м. май са ремонтирани стъпалата към Езиковата гимназия и е бетонирана улицата до нея, отлята е водосборна шахта в МБАЛ – Ловеч.

През юни е ремонтирано общинско жилище в бл. 322,

От 13.06.2018 до 28.06.2018 г.  са ремонтирани съоръженията в ж.к. „Червен бряг“. На всички беседки в квартала са поправени плотовете на масите, подменени са всички счупени дъски на пейките и са боядисани с лак. Ремонтирани са настилките от бетонови плочки на амфитеатралното възвишение, определено за сядане на публиката.  Сменени са мрежите на вратите на игрището. Ремонтирани са всички счупени стоборки на детските площадки, като са укрепени и боядисани. Изпънати са мрежите на двете кучешки площадки с метални оптяжки между колоните отдолу и отгоре на мрежата. Заварени са всички счупени плотове на масите с допълнителни парчета винкел. Спазени в срок са всички предписания и препоръки за извършване на необходимия ремонт. 

Не са малко отстранените повреди и по селата – например ремонт на лампи в Славяни, възстановяване на  захранване в  Лисец и Лешница и много други.