Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Служителите в администрацията отбелязаха 12 октомври - Денят на българската община

СлÑжиÑелиÑе в админиÑÑÑаÑиÑÑа оÑбелÑзаÑа  12 окÑомвÑи -  ÐенÑÑ Ð½Ð° бÑлгаÑÑкаÑа обÑина

Ръководството и служителите в администрацията на Община Ловеч отбелязаха днес  12 октомври -  Денят на българската община. Това стана в обедната почивка, когато заместник-кметът Венцислав Христов, изпълняващ за момента длъжността кмет на Общината, поздрави присъстващите в заседателната зала на Общинския съвет. На тържествения момент присъстваше и председателят на Общинския съвет Петър Цолов.

„Всички ние сме се ангажирали с идеята за едно активно, открито и по-добро демократично местно самоуправление, отговарящо на европейските стандарти. Пожелавам на общинските съветници, на кметовете, на всички служители в общинската администрация здраве, сила и много енергия, за да работим за просперитета на нашата община! Да сме живи и здрави и да не забравяме, че сме един екип с една цел – благоденствието на Община Ловеч!“, отбеляза в словото си зам.-кметът Венцислав Христов.

За празника са получени поздравителни адреси от депутата Антон Долапчиев, от Националното сдружение на общините и от Община Тетевен. От своя страна Община Ловеч поздрави всички общини в областта, като сочи: „Поколения наред вграждаха по нещо от себе си в каузата на местната демокрация. Сега е наш ред да се трудим и затова трябва да си сътрудничим в името на общата цел.“

Целта на празника е популяризиране дейността на местната власт за едно по-добро разбиране на ролята й в развитието на обществото, както и стимулиране на активно и съпричастно гражданско участие в процесите на управление на местно ниво.

Припомняме, че в далечния 12 октомври 1882 г. в Държавен вестник е публикуван първият Закон за общините и градското управление, регламентиращ устройството и дейността на местните органи на държавната власт в Княжество България.

От 1998 г. се полага нова традиция в историята на българските общини, когато делегатите  на Общото  събрание  на Националното сдружение на общините вземат решение за отбелязване Деня на българската община всяка година на 12 октомври.

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч