Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Спортен празник „Всички заедно срещу тормоза в училище“ в ОУ „Христо Никифоров“

СпоÑÑен пÑазник âÐÑиÑки заедно ÑÑеÑÑ ÑоÑмоза в ÑÑилиÑеâ в ÐУ âÐ¥ÑиÑÑо ÐикиÑоÑовâ

На 14 юни в двора на ОУ „Христо Никифоров“ се проведе спортен празник под наслов „Всички заедно срещу тормоза в училище“. Учениците от IV, V и VI  клас премериха сили в турнири по футбол и волейбол. Целта на събитието е да провокира децата да поддържат помежду си толерантни взаимоотношения, да се подкрепят, да работят в екип и да се сведат до минимум проявите на физическа и вербална агресия. Намаляването на предпоставките за прояви на тормоз сред подрастващите ще подобри в голяма степен училищния микроклимат и ще благоприятства за спокойна атмосфера за учене, развитие и усъвършенстване на учениците.

Дейността е по проект „Всички заедно срещу тормоза в училище“ по програма „Еразъм+“.

Партньор на събитието е Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Ловеч. По линия на Местната комисия от началото на учебната година в ОУ „Христо Никифоров“ се реализира програма „НЕ на агресията“ за превенция на агресивното поведение в училище, в която са включени ученици от IV-VII клас.

Гост на днешния празник беше Даниела Данова, секретар на МКБППМН, която насърчи  учениците да спортуват, тъй като спортът изгражда характер, воля и дава здраве.

Събитието беше открито от директора на училището Венцислав Христов, който използва възможността да поздрави учениците с успешното завършване и да награди отличилите се през учебната година. Той поздрави всички членове на училищната общност за положения труд в посока изграждане на спокойна и толерантна среда, както и усилията да формират у учениците екологична култура, тъй като празникът съвпадна и с друга важна за училището новина – ОУ „Христо Никифоров“ е удостоено с престижния приз „Зелен флаг“ на Европейската федерация за екологичното образование. Това значимо признание училището получи за задълбочената си работа по екологични проекти и програми, както и за приноса си в екологичното образование на подрастващите. Това е кулминацията на съвместния проект между Българско движение „Син флаг“ и „Девин“ ЕАД „Влез в Зеления кръг“, насочен към разширяване на мрежата от екоучилища в България.

Зеленият флаг, развят в двора на училището, е и в изпълнение на целите по спечелената от ОУ „Христо Никифоров“ акредитация  по програма „Еразъм +“:  да наложим  стандарт за ефективно използване на ресурсите, с които разполагаме, да обучаваме нашите ученици как да поддържат глобалната цялост на екосистемата, а именно качеството на въздуха, почвата, водата и живите същества, без които нямаше да ни има и нас.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч