Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Справка за изплатени средства на деца с дарби в Община Ловеч

СпÑавка за изплаÑени ÑÑедÑÑва на деÑа Ñ Ð´Ð°Ñби в ÐбÑина ÐовеÑ

Според справка на изплатените средства за подпомагане на деца и ученици с изявени дарби в Община Ловеч са подпомогнати седем деца с по 720 лева. Общата сума е 5040 лв., като за 12 месеца на дете са отпускани по 60 лв. Средствата са по Общинската програма за подпомагане на деца и ученици с изявени дарби за периода от 01.01.2017 г. до 01.12.2017 г.

По Националната програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища за същия период е подпомогнато едно дете с 1620 лв. (135 лв. х 12 месеца).

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч