Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Справка за служители на Община Ловеч на възраст до 33 години

СпÑавка за ÑлÑжиÑели на ÐбÑина ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð½Ð° вÑзÑаÑÑ Ð´Ð¾ 33 години

Кметът Корнелия  Маринова представи на пресконференция справка за служители на Община Ловеч на възраст до 33 години, назначени след 10.11.2015 г.
Става ясно, че младите хора са 21, от които 12 са мъже. Има още четирима, които са назначени в същия период, но са напуснали.
Общо назначените служители за периода са 76.
В Община Ловеч има заети 223,5 щата.

Проведени са 15 конкурса за държавни служители, два конкурса за директор на Детска градина и осем подбора по документи и събеседване за свободни длъжности.

Никога досега за такъв период от време не са провеждани толкова назначения по конкурси. Информацията бе изнесена от кмета Корнелия Маринова в подкрепа на факта, че конкурсното начало и отварянето към младите кадри ще промени профила на служителите.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч