Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Стартира национална гражданска подписка за премахване на запрещението и приемане на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа

СÑаÑÑиÑа наÑионална гÑажданÑка подпиÑка за пÑемаÑване на запÑеÑениеÑо и пÑиемане на Ðакон за ÑизиÑеÑкиÑе лиÑа и меÑкиÑе за подкÑепа

 

 

Община Ловеч подкрепя Национална гражданска инициатива 7000 - за да бъде приет Законът за физическите лица и мерките за подкрепа.

В България съществува закон от 1949 г., който вместо да помага на хората, които имат интелектуални затруднения или психична болест, всъщност ги “запретява”, тоест, лишава ги от възможността да правят каквито и да е избори, които да имат значение – за тях и за света около тях.

В съвременна България не е възможно това да е единственото решение, което да се предлага на хората, които изпитват затруднения. Към момента 7000 човека са поставени под запрещение. Тези 7000 са все едно 0, те са в гражданска смърт за останалия свят, като още хиляди изпитват трудности и не може да им се предложи адекватна подкрепа. 

По инициатива на Български център за нестопанско право, Фондация „Глобалната инициатива в психиатрията“ и Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения, са направените предложения, които бяха отразени в Законопроекта за физическите лица и мерките за подкрепа, внесен в 43 Народно събрание през 2016 г.

С програмата „Следваща стъпка“, която се изпълнява от трите неправителствени организации, се показва на практика как да изтрием обезвластяването и да осигурим подкрепа, вместо да зачеркнем човека, на който му е трудно; как да положим усилия, за да го разберем и подкрепим; как да сме помагащи и овластващи, да сме честни, почтени в разбирането си, че всички равни, независимо от това как сме се родили, какво ни се е случило и дали изпитваме някакви затруднения. 

В момента се провежда кампанията за събиране на подписи за премахване на запрещението, която ще продължи до юни и включва координирани събития и инициативи в цялата страна. Градовете, които участват, са: София, Пловдив, Варна, Добрич, Видин, Ловеч, Пазарджик, Русе, Бобов дол, Велинград, Кюстендил и Велико Търново. 

Призоваваме всички граждани на община Ловеч да подкрепят това важно и благородно дело.

Информация на: https://7000.world/

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч