Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Стажанти от Лавал, Франция, се срещнаха с кмета на Ловеч

СÑажанÑи Ð¾Ñ Ðавал, ФÑанÑиÑ, Ñе ÑÑеÑнаÑа Ñ ÐºÐ¼ÐµÑа на ÐовеÑ

Стажанти от град Лавал, Франция, се срещнаха на 28 юни 2022 г. с кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова и зам.-кмета Венцислав Христов. Групата от седем момичета и едно момче са на  стаж  в Ловеч от 14 до 30 юни в нашите детски градини. Стажът включва запознаване със  социалните дейности на общината, грижата и обучението на малките деца в детската градина. Друго едно момче кара стажа си в земеделието на село Абланица.

Стажовете се осъществяват чрез асоциация „Доверие - България“ с ръководител Патрик Мусе, който също присъстваше на срещата. Той и съпругата му Клодин имат големи заслуги за популяризиране на стажове на разменни начала, тъй като и ловешки ученици стажуват в побратимения с Ловеч град Лавал. Тези стажове се правят от 2007 година, вече 15 години, с помощта на европейски средства от програмата „Еразъм+“.

Гостите споделиха с Корнелия Маринова за хубавите си  впечатления от града край Осъм. Разменени бяха и протоколни подаръци между домакини и гости.

Община Ловеч, пресцентър

28.06.2022 г.

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия