Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 15.07.2019 Г.

Виж свободните работни места към 15.07.2019 г., обявени от  ДБТ в Ловеч.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 15.07.2019 Г.

       Бр. Неза Длъжност_______________________________________ Град

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен пр

Ловеч

1

8332-2005/Шофьор, тежкотоварен автомобил -12

Ловеч

3

8160-2024/Машинен оператор, мелене на зърно

Ловеч

3

9329-0010/Зареждач, материали и полуфабрикат!/

Ловеч

2

7533-1014/Шивач .

 

Ловеч

5

7211-2050/Сърцар-формовчик

Ловеч

2

7543-2005/0ценител, облекла

Ловеч

1

7411-2003/Електротехник, промишлено предприят

Ловеч

2

7531-1003/Шивач, мъжко/дамско облекло

Ловеч

5

7211 -2053/Топилчик

-

Ловеч

2

9121-0001/Гладач, преса (ръчно)

Ловеч

3

3139-3005/0ператор, монтажен конвейер

Ловеч

1

4110-2005/Технически сътрудник

Ловеч

3

9321 -ОООб/Опаковач

 

Ловеч

5

9333-001 О/Работник, товаро-разтоварна дейност

Горна Оряхо

2

7511-1014/Работник, разпоредител на междинни г

Ловеч

1

9622-0001/Общ работник

Ловеч

1

4415-2003/Деловодител

Ловеч

2

4110-2005/Технически сътрудник

Ловеч

1

8344-2004/Водач, мотокар

Ловеч

1

5120-2001/Готвач

 

Ловеч

1

9412-0003/Работник, кухня

Ловеч

1

5120-2001 /Готвач

 

Ловеч

1

2635-6004/Социален работник за работа с деца

Ловеч

4

9122-0001/Мияч, превозни средства (ръчно)

Ловеч

4

7231 -2001/Автомонтьор

Ловеч

1

5120-2001/Готвач

 

Ловеч

1

7114-2007/Формовчик, бетонни изделия

Ловеч

2

7231 -2001 /Автомонтьор

Ловеч

1

5223-2001/Продавач-консултант

Лисец

5

2211-7001/Лекар

 

Ловеч

 

 

 

 

СРМ

ПО КВОТА 38, АЛ.1 ЗХУ

 

1

8182"2004/0гняр

 

Ловеч

2

9622-0001/Общ работник

Ловеч

1

2144-6049/Машинен инженер

Летница

1

7521-1008/Работник, обработка на дърво

Ловеч

1

2142-601 З/Инженер, строителни конструкции

Летница

 
 

 

 

2

9329-0018/Общ работник, промишлеността

Летница

2

9329-0017/Обслужващ работник, промишлено про

Летница

1

1120-6014/Заместник-директор, предприятие

Ловеч

2

1120-6014/Заместник-директор, предприятие

Ловеч

9

3119-3044/Технолог

 

Ловеч

3

1321-7015/Главен технолог, преработваща проми!

Ловеч

1

9321 -0007/Пълнач

 

Ловеч

3

3119-3019/Техник, технолог на месо и месни прод

Ловеч

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен пр

Ловеч

1

2144-6049/Машинен инженер

Летница

2

9329-0018/Общ работник, промишлеността

Летница