Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Търговците масово се възползват от електронния портал за резервации за Цветница 2018

ТÑÑговÑиÑе маÑово Ñе вÑÐ·Ð¿Ð¾Ð»Ð·Ð²Ð°Ñ Ð¾Ñ ÐµÐ»ÐµÐºÑÑÐ¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÑÑал за ÑезеÑваÑии за ЦвеÑниÑа 2018

На 27 февруари в 11.00 часа беше активиран електронния портал за резервации на Община Ловеч. Първата резервация с извършено плащане е направена в 11.09.10 часа. До 12,00 часа на 27.02. 2018 г.  чрез сайта са направени резервации на стойност 15 510 лева, както следва:

За обекти, разположени на Гаров площад и прилежащи пространства от 8 позиции за стрелбища – 8 закупени, маси за търговия 61 – заети 11.

Отделно в Центъра за услуги и информация на гражданите са постъпили 26 заявления за разполагане на атракционни обекти, за които предстои да бъдат издадени разрешения за поставяне от главния архитект на общината. След издаване на съответните разрешения, ще бъде отчетен прихода от атракционни обекти. Очакваните приходи са над 12 000 лв.

Обектите, предвидени за разполагане в двора на Бившата казарма са общо 16 позиции, като всичките са заети за разполагане на шатри и маси за консумация.

На бул. „България“ от 10 позиции за шатри за цвета, 9 са заети; маси за разполагане на захарни изделия от 10 позиции, 10 заети; от 90 маси за търговия, заетите са 86, свободни 4 позиции.

Със създадената възможност за резервация онлайн считаме, че спестихме усилия не само на гражданите и бизнеса, осигурена беше възможност за безкасови разплащания, както и конкурентна и безпристрастна възможност на бизнеса за заявяване на участие в предстоящия празник.

Пролетният празник Цветница, известен още като Връбница, е традиционен за град Ловеч. Ежегодно в дните на църковните празници Лазаровден и Цветница от края на деветнайсети век, та и до сега се провежда панаир на художествените занаяти. В рамките на празника се организира и Регионален събор на народното творчество.

Община Ловеч организира Цветница - 2018 г. с богата фолклорна програма.

Отправена е покана за участие в изложението на художествените занаяти майстори занаятчии. В рамките на празника се организира и продажба на цветя.

На площад „Тодор Кирков“ са определени позиции за разполагане на шатри със занаятчии с демонстрации на художествените занаяти и приложни изкуства и цветя.

На булевард „България“ са отредени места за продажба на произведения на художествените занаяти от майстори занаятчии и търговци, шатри за цветя и маси за търговия със захарни изделия.

В двора на бившата Казарма са определени позиции за разполагане на шатри и маси за консумация.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч