Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Татяна и Димитър Узунови с интересни идеи - от Радювене до САЩ

ТаÑÑна и ÐимиÑÑÑ Ð£Ð·Ñнови Ñ Ð¸Ð½ÑеÑеÑни идеи - Ð¾Ñ Ð Ð°Ð´Ñвене до СÐЩ

Семейството Татяна и Димитър Узунови са хора с идеи и възможности. От две години те връчват на изявени ученици от село Радювене, община Ловеч, грамоти и парични премии. По време на събора на 6 септември те наградиха пет деца, а миналата година – две. Те имат още много идеи за Радювене, където Татяна Узунова е родена и получава основното си образование.

 Ето някои подробности за интересното семейство.

Татяна Узунова завършва Математическата гимназия в Ловеч, а след това Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Получава и втора магистратура по Приложна математика в Машинно-електротехнически институт (МЕИ).

 По това време срещна и Димитър, роден в Пловдив където завършва Образцовата Математическа гимназия и приложна геофизика в Минно-геоложкият университет (МГУ) и също прави втора магистратура по Информатика в МЕИ.

След брака им през 1985 година и двамата се отправят за Москва като аспиранти. С конкурс Татяна става асистент в УАСГ. След като получава докторска степен по геофизика в Института по физика на Земята Шмид, Димитър започва работа в Геофизичния институт на БАН. Татяна печели и стипендия в Лондон където прави магистратура по Международно управление на недвижима собственост.

 През 1994 Татяна е поканена на работа в Русия като консултант на Американската агенция за международно развитие (USAID) по проект за създаване на нормативната база, институциите и софтуерното обезпечение на системата за регистрация на недвижимости. Пред 1996 година семейството заминава за САЩ. Татяна се включва в  проект на Световната Банка за Казахстан където в продължение на две години е разработена и успешно утвърдена системата за регистрация на недвижимостите първоначално в 26 офиса, а в последствие навсякъде в страната.

 В последвалите 18 години Татяна работи в САЩ по проекти за модернизиране на системите за регистрация и съдопроизводство в над двадесет щата в САЩ, достигайки до длъжност старши вицепрезидент, отговарящ за софтуерните продукти на фирмата. От 2014 година като директор по мениджмънта на продуктите разработва апликации за облачните технологии, а от 2017 година работи с екип от софтуерни инженери в България.

Димитър Узунов през 1999  става научен сътрудник в НАСА - Космическия център Годдард. Като член на екипа на НАСА в групата по Космическото изучаване на Земните процеси, той

разработва методология за анализ на атмосферата от космоса, свързани с геодинамични процеси. От 2009 г. той е професор-изследовател по геофизика в университета Чапман, Ориндж, Калифорния, САЩ.

В геофизиката Димитър е признат за прилагането на интердисциплинарна концепция за ранни предупреждения на силните земетресение. В Земните науки неговите изследвания помогнаха за изясняване на връзката между геосферите, свързана със природни катастрофи, изменението на климата и биосферата. В областта на науката за земята и хората той изучава връзката между геокосмическите процеси, човешкото здраве и човешкото възприятие.  Димитър е автор на 3 монографии, 11 глави за книги, 135 публикувани рецензирани статии, 600 статии от научни срещи, 12 интервюта за медиите и три патента.

 

 Община Ловеч, пресцентър

08.09.2022 г.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч