Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Техническият колеж в Ловеч откри учебната година с тържество

ТеÑниÑеÑкиÑÑ ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ¶ в ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð¾ÑкÑи ÑÑебнаÑа година Ñ ÑÑÑжеÑÑво

По повод началото на учебната година в Техническия колеж в Ловеч на 19.09.2022 г. имаше тържество. В зала „Аула“ се събра целият състав на единственото за града висше учебно заведение, което е в структурата на Техническия университет в Габрово.

Церемонията започна с внасяне на знамето на колежа и изслушване на химна на Република България и химна на студентите.  Тържествено слово произнесе доц. д-р инж. Никола Драганов, в което очерта новите моменти през учебната година.

Например специалността „Автомобилна мехатроника" е съобразена със световните тенденции в инженерните науки, съчетавайки методите на техническата механика, електротехника, електрониката и информационните компютърни технологии. Специалност „Електротехника” има за цел на основата на придобити задълбочени теоретични и практи­чески знания и умения да подготви широкопрофилни специалисти за успешна професионална реализация в областта на проектирането, конструирането, експлоатацията, сервиза, управлението, диагностиката и ремонта на електрически машини и апарати, електрически и електроенергийни съоръжения, битова техника и електро­апаратура.

Специалността „Компютърни системи и технологии”  има за цел на основата на придобити задълбочени теоретични и практически знания и умения да подготви широкопрофилни специалисти за успешна професионална реализация във всички стопански сфери, свързани с компютърни системи, мрежи и информационни технологии.

Гост на тържеството беше заместник-кметът на Община Ловеч Даниел Колев, който връчи на директора на колежа поздравителен адрес от името на кмета Корнелия Маринова.

„Колежът е създаден през 1989 г. и на практика олицетворява демократичния етап от развитието на Ловеч. Защото както казва античният философ  Епиктет: „Само образованите хора са свободни“. Затова  на този ден отбелязваме образованието като огромна ценност, като  път и прозорец, като мощна светлина, посока и ключ на много врати“, се казва в адреса.

Прозвучаха и други пожелания за успешна учебна година. Отец Кънчо Кабадийски отслужи водосвет и поръси присъстващите със светена вода за здраве и просперитет.

Тази година има 50 първокурсници, като колежът продължава да записва студенти в тритe акредитирани специалности. До сега в колежа са се дипломирали над 2100 студенти.

Обучението на студентите е с продължителност 6 семестъра (три години). Учебният  процес  на  всички  специалности   завършва  с  разработване и защита на дипломна работа в рамките на шестия семестър на  обучението. Завършилите Технически колеж – Ловеч могат да продължат  образоването си  в  ОКС „магистър”.

Община Ловеч, пресцентър

19.09.2022 г.

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч