Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Три предложения за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. е подала Община Ловеч

ТÑи пÑÐµÐ´Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð° безвÑзмездна ÑинанÑова Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ Ð¿Ð¾ ÐÐ âРегиони в ÑаÑÑежâ 2014-2020г. е подала ÐбÑина ÐовеÑ

Община Ловеч е подала три проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по ОП „Региони в растеж“ 2014 - 2020г., съобщи вчера кметът на Ловеч Корнелия Маринова. По приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ има два приоритета :

  • Инвестиционен приоритет „Градска среда“   проект  „Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централна градска част и рехабилитация на площад "Тодор Кирков" кв. "Вароша", гр.Ловеч“ – БФП за 6 883 421,25 лв. и съфинансиране от 60 444,87 лв.
  • Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“ проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на сгради и рехабилитация на дворни пространства на целодневни детски градини и ясли в гр.Ловеч, изграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворни пространства в общински училища в гр.Ловеч“ – БФП за 5 613 365,19 лв.

Оценката на проектните предложения е приключила в Междинното звено на Община Ловеч и е представена на Управляващия орган на ОПРР за контрол и вземане на решение за предоставяне на БФП и сключване на договори.

По Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ – компонент 1 проектното предложение „Ремонт, преустройство и обзавеждане на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър Димов“, гр. Ловеч“ е на етап оценка от междинното звено на УО ОПРР 2014-2020 г. – БФП за 1 299 980,00 лв.

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч