Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Три са стратегическите цели в проекта на актуализиран документ за изпълнение на ОПР на Община Ловеч

ТÑи Ñа ÑÑÑаÑегиÑеÑкиÑе Ñели в пÑоекÑа на акÑÑализиÑан докÑÐ¼ÐµÐ½Ñ Ð·Ð° изпÑлнение на ÐÐР на ÐбÑина ÐовеÑ

Три са стратегическите цели, които бяха представени по време на общественото обсъждане на проект на Актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за развитие (ОПР) на Община Ловеч за периода 2018-2020 г. Обсъждането се проведе на 11 април 2018 г.  в заседателната зала на Общински съвет с участието на кмета Корнелия Маринова.

Трите цели са:

  • балансирано териториално развитие и опазване на околната среда
  • -повишаване конкурентоспособността на местната икономика
  •  развитие на човешките ресурси и подобряване достъпа до заетост.

Приоритетите по първата цел са интегрирано обновяване и развитие на Ловеч, подобряване състоянието на селата и периферните територии и подобряване на екологичната обстановка.  По втората цел приоритетите  са развитие на местните икономически потенциали и привличане на инвестиции, устойчиво развитие на туризма, а по третата стратегическа цел приоритетите са повишаване на икономическата активност, развитие на административните услуги и повишаване качеството на живот.

Актуализирана е индикативната финансова таблица за изпълнение на ОПР. Досегашният бюджет от 521 млн. лева до 2020 г. е сведен до 160 548 899 лв., включително средства от Междинната оценка.  За първи път се отчитат и частните инвестиции, които досега не са включвани в ОПР, изтъкна  Иван Джиджев от “Велдер груп”, който презентира проекта.

Актуализацията на този изключително важен документ, какъвто е Общинският план за развитие на Община Ловеч, ни приближава към едни реалистични цифри и би трябвало да предизвика по-голям интерес сред гражданите, коментира кметът Корнелия Маринова.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч