Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Центърът за социална рехабилитация и интеграция в Ловеч само с онлайн консултации

„Център за социална рехабилитация и интеграция за лица и деца, жертва на насилие“ в Ловеч в кв. "Вароша", управляван от Фондация „Център Отворена врата“, преустановява своите директни консултации до 29 март 2020 г. Промяната е във връзка с въведеното извънредно положение в Република България и в изпълнение на заповед на Министъра на здравеопазването от 13.03.2020 г. относно предприемане на строги противоепидемични мерки.

Достъпът до услугата ще бъде ограничен.  Специалистите остават на разположение, чрез онлайн консултиране.

Във връзка с това от името на Фондация „Център Отворена врата“ през цялото време на извънредната ситуация за община Ловеч са на разположение телефоните за безплатно онлайн, за психологическо консултиране, всеки ден от 10.00 до 22.00 часа.

 0884 324 023 – Филипа Велкова, психолог, от 10.00 до 12.00 часа и от 20.00 до 22.часа

0878 396 499 – Златка Мачева, психолог, от 12.00 до 20.00 часа

0876 974 944 - телефоннта линия за жертви на домашно насилие също може да се ползва за консултации, свързани с подкрепа на гражданите по време на извънредната ситуация.

Връзка към http://www.lovech.bg/bg/obshtinsko-radio-lovech
Връзка към http://www.lovech.bg/bg/natsionalna-programa-za-energiyna-efektivnost-na-mnogofamilni-zhilishtni-sgradi
Връзка към http://www.solvit.government.bg
Връзка към https://www.eufunds.bg/index.php/bg/
Връзка към /bg/energiyna-efektivnost-na-mnogofamilni-zhilishtni-sgradi