Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Туристическите обекти в Ловеч преминаха към лятно работно време

ТÑÑиÑÑиÑеÑкиÑе обекÑи в ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð¿ÑеминаÑа кÑм лÑÑно ÑабоÑно вÑеме

Туристическите обекти - Старата градска баня „Дели Хамам“, Туристическият информационен център (ТИЦ), Зоопаркът, Ловешката средновековна крепост и Деветашката пещера, преминаха от вчера, 1 април, към лятно работно време.

Работното време е, както следва:

  • ТИЦ – Ловеч:

От вторник до четвъртък - от 9.00 ч. до 18.00 ч. с почивка от 13.00 ч. до 14.00 ч.

От петък до неделя - от 10.00 ч. до 19.00 ч. с почивка от 14.00 ч. до 15.00 ч.

Почивен ден: понеделник.

  • Стара градска баня „Дели Хамам“:

От сряда до четвъртък - от 9.00 ч. до 18.00 ч. с почивка от 13.00 ч. до 14.00 ч.

От петък до неделя - от 10.00 ч. до 19.00 ч. с почивка от 14.00 ч. до 15.00 ч.

Почивни дни: понеделник и вторник.

  • Зоопарк - Ловеч:

Всеки ден от 9:00 ч. до 18:30 ч.

  • Ловешка средновековна крепост:

Всеки ден от 9:00 ч. до 20:00 ч.

  • Деветашка пещера:

Всеки ден от 8:00 ч. до 20:00 ч.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч