Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Ученическо състезание „Ваканция, здравей! Да играем безопасно!“ се проведе в ОУ „Проф. Димитър Димов“

УÑениÑеÑко ÑÑÑÑезание âÐаканÑиÑ, здÑавей! Ðа игÑаем безопаÑно!â Ñе пÑоведе в ÐУ âÐÑоÑ. ÐимиÑÑÑ Ðимовâ

В ОУ „Проф. Димитър Димов“ вчера се проведе ученическото състезание „Ваканция, здравей! Да играем безопасно!“. Събитието се провежда по инициатива на Областната дирекция на МВР – Ловеч, и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Ловеч. Инициативата е в рамките на Националната програма „Работа на полицията в училищата“ за учебната 2023/2024 г. за изграждане в учениците на модели за безопасно поведение и адекватна реакция в рискова ситуация, както и на уважение към реда и законите.

Румяна Еврева, инспектор „Детска педагогическа стая“ (ДПС) към Районно управление – Ловеч, даде старт на надпреварата, като подчерта колко важна е ролята на полицията за превенцията на детското поведение. Тя пожела успех на участниците и весело, безгрижно и безопасно лято на всички деца.

Петокласници, разделени в два отбора, демонстрираха знания, умения и модели на безопасно и отговорно поведение в различни ситуации, както и отлични умения за работа в екип и мотивация за успех.

Игрите, в което участниците мериха сили, бяха  разпознаване на безопасни места за игри на открито и спорт, подреждане на пъзели - пътни знаци, решаване на тематична кръстословица, откриване на грешки при демонстрирано онлайн поведение и тест за умения при сигнализиране при опасности и познаване на институциите, които бихме потърсили за помощ.

Жури в състав  Ивелин Попов – инспектор ДПС, Даниела Данова – секретар на МКБППМН, и полицейски инспектор Валентин Вълчев от сектор „Охранителна полиция“, оцениха представянето на отборите, като следяха за бързина и прецизност в изпълнение на задачите.

Участниците получиха книги, подаръци с логото на комисията и лакомства. 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч