Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Ученици и учители от ПГМЕТ – Ловеч, на обучение в гр. Малмьо, Швеция

УÑениÑи и ÑÑиÑели Ð¾Ñ ÐÐÐÐТ â ÐовеÑ, на обÑÑение в гÑ. ÐалмÑо, ШвеÑиÑ

Възпитаниците на Професионална гимназия по механоелектротехника (ПГМЕТ) - Ловеч, за поредна година имат възможност да проведат практика по специалността си в реална работна среда, продължавайки седемгодишния цикъл "Кариерен компас" по програма „Еразъм+“.

В продължение на 15 дни, група от 18 ученици от 10, 11 и 12 клас, заедно с двама ръководители, ще осъществят мобилност в един от основните културни центрове на Швеция -  град Малмьо. Участниците са от специалностите – „Автотранспортна техника“, „Електрообзавеждане на транспортната техника“ и „Автомобилна мехатроника“. Те ще придобият знания и умения по изучаваната професия в реална работна среда, ще усвоят спецификите в различните етапи на работния процес и ще усъвършенстват чуждоезиковите си знания и умения.

Партньорите по проекта EU Mobility Sverige са осигурили чудесни условия за работа в автосервизи и фирми от транспортния сектор. В свободното си време е предвидено посещение на различни културни обекти  и традиционни за страната развлечения.

А какви бяха предизвикателствата пред нашите ученици? Проведен бе подбор в няколко етапа. Освен по документи, заявилите желание за участие преминаха изпит за определяне нивото на професионални знания и владеене на английски език. Проведено бе интервю пред комисия, за проверка на комуникативните умения и мотивация за участие в проекта.

В продължение на няколко месеца с избраните участници бе проведена допълнителна професионална и културна подготовка.

Справили се с всичко това, нашите ученици вече очакват с истинско вълнение и нетърпение деня на заминаването, съобщават от гимназията.

За период от 8 дни в мобилността ще се включат и 6 преподаватели от гимназията. За тях са предвидени работни посещения и наблюдение във фирми и професионални училища, както и културна програма.

И двете мобилности се реализират по проект № 2022-1-BG01-KA121-VET-000062876 „КАРИЕРЕН КОМПАС – ПОСОКА МАЛМЬО“, „Еразъм+“.

 

Община Ловеч, пресцентър

17.03.2023 г.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч