Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Ученици и учители от различни държави, гостуващи в Ловеч по програма „Еразъм +“, посетиха Община Ловеч

УÑениÑи и ÑÑиÑели Ð¾Ñ ÑазлиÑни дÑÑжави, гоÑÑÑваÑи  в ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð¿Ð¾ пÑогÑама  âÐÑазÑм +â, поÑеÑиÑа  ÐбÑина ÐовеÑ

Ученици и учители от различни държави, гостуващи на ПЕГ „Екзарх Йосиф Първи“ в Ловеч по програма „Еразъм +“, посетиха на 6 ноември Община Ловеч. Групата, 33 ученици и 11 учители, беше приета в залата на Общинския съвет за кратка среща.  Те бяха посрещнати от временно изпълняващия длъжността кмет на Община Ловеч Венцислав Христов.

Гостите от страните партньори участват в дейности на програма „Eразъм+“, ключова дейност 229, „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” по проект "Предприемачеството е важно". Ловешката гимназия е координиращата организация, а партньорите са средни училища от Австрия, Гърция, Италия, Румъния и Португалия. Срокът за изпълнение на проекта е двугодишен.

Проектът се фокусират върху повишаване на капацитета на участващите и способността им за работа в международна среда чрез споделяне на идеи, методи и добри практики. Провежданите транснационални младежки инициативи промотират предприемаческите нагласи и умения, като се насърчава  активното гражданство и предприемачество, включително социалното предприемачество.

В края на срещата учениците получиха рекламни материали за Ловеч, а  учителите, които ги придружаваха – чантички  с рекламни материали  и  книжка за забележителностите  на града. От своя страна представителите от Гърция подариха на Венцислав Христов кристална плочка,  символ от тяхното училище.

Община Ловеч, пресцентър

07.11.2019 г.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч