Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Учител от Езиковата стана посланик на ЦЕРН

УÑиÑел Ð¾Ñ ÐзиковаÑа ÑÑана поÑланик на ЦÐРÐ

Стефка Дафова, учител от Профилирана езикова гимназия “Екзарх Йосиф I”, от 2 до 9 октомври т.г. беше на обучение в Европейския център за ядрени изследвания (ЦЕРН) в Женева. То бе осъществено по Национална учителска програма за обучение на учители, които преподават по професионална подготовка от областите на образование „Техника“ и „Информатика“ и на учители по учебните предмети информатика и информационни технологии от общообразователната подготовка.

Обучителната програма се организира от МОН и образователния офис на ЦЕРН. Координатори и ръководители на групата бяха Ремдие Ибрям, главен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ и директорът на Националната обсерватория „Николай Коперник” във Варна Свежина Димитрова.

Групата от 39 учители от цялата страна бе подбрана след конкурс на МОН. Участниците в квалификационното обучение бяха селектирани според професионалната им квалификация, участие в проекти и научно – практически разработки, семинари и конференции, участие на техни ученици в олимпиади, национални и международни състезания и др.

Обучението се проведе на български език и се е водеше от наши и чужди учени, работещи в ЦЕРН. Квалификационният курс дава възможност на учителите не само да се докоснат до магията на ЦЕРН, но и да станат негови посланици, като предадат магията на знанието в класните стаи и вдъхновят учениците да изучават физика, информатика и информационни технологии, инженерни специалности. Ентусиазмът и компетентността на българските учени, работещи в ЦЕРН е повод за гордост и пример, който заслужава да бъде последван от младото поколение и защо не след години с гордост да казваме, че в ЦЕРН работят и учени от нашия град.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч