Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Учредява се право на строеж за църква в Йоглав

УÑÑедÑва Ñе пÑаво на ÑÑÑоеж за ÑÑÑква в Ðоглав

Учредява се безвъзмездно право на строеж от 100 кв.м  върху недвижим общински имот в с. Йоглав, община Ловеч, за издигане на църква.

Това става ясно от заповед на кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова и след молба на председателя на църковното настоятелство при църква „Света Великомъченица Ирина“ в с. Йоглав. Заповедта е в изпълнение на решение №675/28.07.2022 г. на Общински съвет-Ловеч.

В случай, че в едномесечен срок от датата на връчване на заповедта не бъде сключен договор за учредяване право на строеж, да се счита, че църква „Света Великомъченица Ирина“ се отказва от сделката.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд Ловеч в 14-дневен срок от съобщаването ѝ по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Припомняме, че Ловчанският митрополит Гавриил на 5 май 2020 година  освети мястото, където предстои изграждането на църква, посветена на св. великомъченица Ирина (на снимката).

Община Ловеч, пресцентър

21.09.2022 г.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия