Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Управителите на Клубовете на инвалида бяха предупредени да недопускат предизборна агитация

УпÑавиÑелиÑе на ÐлÑбовеÑе на инвалида бÑÑа пÑедÑпÑедени да недопÑÑÐºÐ°Ñ Ð¿ÑедизбоÑна агиÑаÑиÑ

Днес на работна среща при кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова бе обърнато сериозно внимание на  управителите на Клубовете на инвалида в общината да недопускат предизборна агитация и партийни мероприятия на тяхна територия.

Недопустимо е в общински помещения и при управители – общински служители, да се лепят афиши, да се провеждат срещи с кандидати за президент и прочие събития. Необходимо е по-стриктно да се спазват наредбите на Изборния кодекс и заповед № 1538 от 29.09.2016 г. на кмета на Община Ловеч, която забранява предизборната агитация в общинските учреждения, институциите, общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала.

На територията на общината има седем клуба -  три в града и по един в селата  Александрово, Радювене, Дойренци и Йоглав. Поводът е събитие от последната седмица, при което партийна среща се е състояла именно в такъв клуб.

На срещата, освен управителите на клубовете, присъстваха и заместник-кметът Венцислав Христов, д-р Димитър Димитров - директор на дирекция “Образование, здравеопазване, култура и туризъм“, и Катя Колева - главен експерт „Медико-социални дейности“.

В най-кратки срокове предстои да бъдат актуализирани правилата за ползване на клубовете, съобщи зам.-кметът Венцислав Христов.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч