Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Утвърдени са схемите на местата за продажба на мартеници

Утвърдени са схемите на местата за продажба на мартеници в Ловеч. Базарът ще бъде разположен в Централна градска част и в кв. „Младост“.

От 25.01.2021 г. търговците могат да подават заявления за разполагане на преместваеми обекти – маси, на съответните места. Схемите са на разположение в „Центъра за услуги и информация на гражданите” в сградата на Община Ловеч.

Заявления за участие в базара се приемат в „Център за услуги и информация на гражданите“, ул. „Търговска” №22,  от 08.30 ч. до 17.00 ч.  

Телефони за справки 068 688 382,  068 688 383.

Връзка към http://www.lovech.bg/bg/obshtinsko-radio-lovech
Връзка към http://www.lovech.bg/bg/natsionalna-programa-za-energiyna-efektivnost-na-mnogofamilni-zhilishtni-sgradi
Връзка към http://www.solvit.government.bg
Връзка към https://www.eufunds.bg/index.php/bg/
Връзка към /bg/energiyna-efektivnost-na-mnogofamilni-zhilishtni-sgradi