Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Утвърдени са схемите на местата за продажба на мартеници в Ловеч

УÑвÑÑдени Ñа ÑÑемиÑе на меÑÑаÑа за пÑодажба на маÑÑениÑи в ÐовеÑ

Утвърдени са схемите на местата за продажба на мартеници в съответните места. Схемите са на разположение в „Центъра за услуги и информация на гражданите” в сградата на Община Ловеч.

Търговците могат да подават заявления за разполагане на преместваеми обекти – маси, на съответните места в Централна градска част и в кв. „Младост“.

Заявления за участие в базара се приемат на работно място в „Център за услуги и информация на гражданите“, ул. „Търговска” №22,  от 08.00 ч. до 17.30 ч.  Телефони за справки 068 688 381,  068 688 312.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч