Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Утвърдени са схемите на местата за продажба на мартеници в Ловеч

УÑвÑÑдени Ñа ÑÑемиÑе на меÑÑаÑа за пÑодажба на маÑÑениÑи в ÐовеÑ

Утвърдени са схемите на местата за продажба на мартеници в Ловеч. Базарът ще бъде разположен в Централна градска част, кв. „Младост“ и на Кооперативен пазар.

От 01.02.2023 г. търговците могат да подават заявления за разполагане на преместваеми обекти – маси, на съответните места. Схемите са на разположение в „Центъра за услуги и информация на гражданите” в сградата на Община Ловеч.

Виж ги и в прикачени файлове.

Заявления за участие в базара се приемат в „Център за услуги и информация на гражданите“, ул. „Търговска” № 22,  от 08.30 ч. до 17.00 ч.  

Телефони за справки 068 688 382,  068 688 383.

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111