Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

В Ловеч предстои Регионална дискусия на кметовете и председателите на Общински съвети от Северозападен район

Ð ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð¿ÑедÑÑои Регионална диÑкÑÑÐ¸Ñ Ð½Ð° кмеÑовеÑе и пÑедÑедаÑелиÑе на ÐбÑинÑки ÑÑвеÑи Ð¾Ñ Ð¡ÐµÐ²ÐµÑозападен Ñайон

В Ловеч предстои на 23 ноември 2022 г. Регионална дискусия на кметовете и председателите на Общински съвети от Северозападен район. Срещата ще се проведе в Художествената галерия „Проф. Теофан Сокеров“ от 11.00 часа. В началото гостите ще бъдат поздравени от Силвия Георгиева - изпълнителен директор на НСОРБ, и от домакина Корнелия Маринова - кмет на община Ловеч.

Сред участниците са членовете на УС и КС на НСОРБ от Северозападен район: Донка Михайлова- заместник-председател на УС на НСОРБ,  Десислава Тодорова- член на УС на НСОРБ, кмет на община Борован, Златко Живков - член на УС на НСОРБ, кмет на община Монтана, Калин Каменов - член на УС на НСОРБ, кмет на община Враца, и др.

Участие ще вземат Десислава Георгиева- заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството (онлайн), Георги Събев - заместник-министър на земеделието, Наталия Ефремова - заместник-министър на труда и социалната политика. Главната тема е децентрализацията - от държавата към общината и вътре в общината. Подтемите засягат проблемите на финансовите ефекти за общините при преотстъпване на част от националните данъци и разширяване на собствената приходна база, както и взаимодействие между ръководството на общината и кметовете на кметства. Отделно внимание ще бъде отделено на европейската подкрепа за общините в периода 2021 – 2027 г.

 

Община Ловеч, пресцентър

21.11.2022 г.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч