Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

В Ловеч се проведе акция по пътна безопасност „Да пазим децата на пътя“

Ð ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ñе пÑоведе акÑÐ¸Ñ Ð¿Ð¾ пÑÑна безопаÑноÑÑ  âÐа пазим деÑаÑа на пÑÑÑâ

За поредна година на 28 юни се проведе „Акция пътна безопасност“, организирана съвместно от РУ- Ловеч и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/. Целта на кампанията е свързана с началото на лятната ваканция, като идеята е да се популяризира стратегията как децата да са в безопасност на пътя.

С акцията се отбелязва и 29 юни - Ден на безопасността на движението по пътищата.

Активни участници в акцията бяха ученици от 9 клас на СУ “Тодор Кирков“ с професионално направление ‚,Сигурност“. На две места в града с натоварено движение  учениците, подпомогнати от полицейските служители, раздаваха брошури на водачите на моторни превозни средства и насочваха вниманието им за безопасно шофиране през лятната ваканция. Съдържанието на брошурите акцентира  в посока превантивни мерки спрямо децата.

Мотото на акцията е „Да пазим децата на пътя! Внимавай, всяко дете на пътя може да е твоето!“

Община Ловеч, пресцентър

 28.06.2022г.

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия