Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

В Ловеч се проведе регионална младежка среща за младежката активност в гражданското общество

Ð ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ñе пÑоведе Ñегионална младежка ÑÑеÑа за младежкаÑа акÑивноÑÑ  в гÑажданÑкоÑо обÑеÑÑво

Празникът на град Ловеч стана повод за провеждането на двудневна Регионална младежка среща на тема: „Младежката активност  в гражданското общество” (11 и 12 май). Тя е по инициатива на Общински ученически съвет Ловеч под менторството на сдружение „Екомисия 21 век“ и в партньорство с община Ловеч. В нея взеха участие представители на младежки и ученически съвети  от общините Тетевен, Плевен, Левски, Враца, Козлодуй.

Първият ден домакините предоставиха възможност на гостите да се докоснат до празничното настроение на нашия град, показаха им забележителностите на Ловеч.

Вторият ден премина делово, като с приветствие към участниците се обърна кметът на Ловеч Корнелия Маринова. Водещите срещата  Цветослава Митева и Михаил Минков откриха дискусията, като подчертаха факторите, които изискват по-висока младежка активност.

Във втората част младите хора бяха обучени в начални умения за писане на проекти, къде и как могат да кандидатстват като младежки групи и училищни общности.

Срещата завърши с обещанието другите общини да поемат щафетата, тъй като младите хора имат нужда да споделят опит и да развиват младежкото включване в родните си места.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч