Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

В Ловеч се въвежда специален режим за кооперативните и фермерските пазари

Ð ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ñе вÑвежда ÑпеÑиален Ñежим за коопеÑаÑивниÑе и ÑеÑмеÑÑкиÑе пазаÑи

С решение на Общински оперативен щаб за превенция и ограничаване на разпространението на коронавирус на територията на Община Ловеч от 9.03.2020 г. беше въведена мярка за ограничаване провеждането на традиционния пазарен ден в сряда, до отшумяване на заболяването.

Със Заповед № РД-01-179/06.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването се въвежда специален режим за организация и функциониране на кооперативните и фермерски пазари, като се разпорежда преустановяване и отмяна на всички допълнителни ограничения, въведени от органите на местната власт.

Днес, 7 април 2020 г., проведохме среща с управителя на „Общински пазари- Ловеч“ ЕООД и обсъдихме възможните начини за изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването, с цел недопускане на разпространението на коронавируса на територията на нашата община и опазване на здравето на нашите съграждани, и в същото време балансирано осигуряване на възможността за реализиране на продукцията на селскостопанските производители.

Спряхме се на варианта на организация, аналогичен на работата на хранителните и зеленчуковите магазини, т.е. „магазин на открито“ и то само в сряда, за времето от 7.00 до 14.00 часа.

За целта създадохме следната организация за функциониране на фермерския пазар:

  1. Фермерският пазар, като част от района на кооперативния пазар, да бъде организиран в ден сряда за времето от 7.00 до 14.00 ч., като се допускат само местни производители;
  2. Площта на фермерския пазар (това е само част от площта, която се стопанисва от дружеството) да бъде обозначена/заградена с лента, движението да бъде организирано еднопосочно, като входът е от вътрешната част на пазара, а изходът е на ул. „Осъмска“;
  3. Входът и изходът се обозначават с табели, като на входа се поставят указания за спазване на дистанция от минимум 2 метра между продавачите и клиентите;
  4. Всички продавачи да ползват лични предпазни средства – маски и ръкавици и да бъдат запознати срещу подпис и прилагат стриктно Заповед № РД-01-64/31.03.2020 г. на Директора на РЗИ – Ловеч, като контролът се осъществява от служители на „Общински пазари- Ловеч“ ЕООД;
  5. За предлаганите плодове и зеленчуци продавачите да осигурят найлонови пликове, торбички или ръкавици, с оглед намаляване риска от замърсяване на продукцията; продавачите да информират клиентите, че продуктите преди да бъдат използвани трябва да бъдат добре измити;
  6. Служители на „Общински пазари- Ловеч“ ЕООД, подпомагани от служители на Община Ловеч да осигурят контролиран достъп на клиенти в охраняваната зона – фермерски пазар;
  7. За нарушаване на Заповед № РД-01-64/31.03.2020 г. на Директора на РЗИ – Ловеч или други противоепидемични мерки ръководството на „Общински пазари - Ловеч“ ЕООД незабавно да сигнализира служителите на отдел „Контрол и сигурност“ в Община Ловеч.

Община Ловеч разчита на отговорното поведение на гражданите и търговците и препоръчвам на всички да спазват противоепидемичните мерки, да носят маски и ръкавици, да спазват нормативно определеното разстояние, да изготвят предварителни списъци на покупките и максимално бързо да напуснат зоната на фермерския пазар.

Приканват се всички да спазват указанията на служителите от вход до изход на охраняваната зона.

За спазване на разпоредбите в района на пазара се грижат служителите на дружеството и служители на отдел „Контроли сигурност“ на Община Ловеч.

 

Бележка: Снимката е архивна.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч