Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

В Ловеч стартира превантивна програма „Без дрога на пътя!“

Ð ÐÐ¾Ð²ÐµÑ ÑÑаÑÑиÑа пÑеванÑивна пÑогÑама âÐез дÑога на пÑÑÑ!â

Превантивно-информационен център /ПИЦ/ за борба с наркотичните вещества като действащо звено към Общински съвет по наркотични вещества в Ловеч стартира Превантивна програма „Без дрога на пътя“ в СУ „Тодор Кирков“ с участието на ученици от 11 и 12 клас. Инициативата се осъществява от експерти на ПИЦ Ловеч в партньорство с ОДМВР в лицето на Румяна Еврева и Ивелин Попов - инспектори от Детска педагогическа стая към РУ – Ловеч, и Пламен Симеонов – служител от сектор „Пътна полиция“.     

Учениците са запознаха с влиянието на различните психоактивни вещества върху когнитивните способности и в частност върху уменията за шофиране; какъв е процесът на установяване на употреба на наркотици по  време на шофиране; наказателно-правни последици при шофиране след употреба на наркотици.

Проведе се дискусия, в която младежите задаваха въпроси и споделиха своите емоции относно темата. На учениците са предоставиха  превантивно-информационни материали „Употребата на наркотици и шофиране“. В последствие се проведе разговор с педагогическия съветник и класните ръководители  по въпроси, свързани с търсенето и разпространението на наркотични вещества, в процес на това се оформиха съвместни инициативи за в бъдеще. 

Основната цел на програмата „Без дрога на пътя“ е развиване на личната социална и гражданска отговорност сред учениците, като подход за преодоляване на рисковите фактори от злоупотреба с наркотични вещества и шофирането под въздействие на психоактивни вещества. Целева група: ученици от 11 и 12 клас.

 Място на реализация: Програмата се реализира в образователните институции в град Ловеч  в рамките на часа на класа. Призивът на организаторите е за разумно шофиране „На пътя животът е с предимство“.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител