Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

В Ловеч вход свободен за музея „Дели Хамам“ в световния ден на водата - 22 март

Ð ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð²Ñод Ñвободен за мÑÐ·ÐµÑ âÐели Хамамâ в ÑвеÑÐ¾Ð²Ð½Ð¸Ñ Ð´ÐµÐ½ на водаÑа - 22 маÑÑ

По повод  Световния ден на водата – 22 март, Община Ловеч обявява 22 март 2023 г., сряда, за Ден на отворените врати с вход свободен за посетителите на Старата градска баня „Дели Хамам“, виртуален атракцион и музей на водата.

Световният ден на водата се отбелязва всяка година на 22 март с цел привличане на вниманието върху значението на питейната водата и необходимостта от опазването й. Инициативата е предложена през 1992 г. на Конференцията за околната среда и развитието (UNCED), проведена в Рио де Жанейро. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като всяка година в целия свят се организират прояви, посветени на прясната вода.

Темата на Световния ден на водата тази година е свързана с ускоряване на промяната за решаване на кризата с питейната водата и канализацията.

Недоброто управление на целия воден цикъл подкопава напредъка по всички основни глобални проблеми – от здравето до глада, от равенството между половете до работните места, от образованието до индустрията, от бедствията до мира.

Темата е в съответствие с основния поет от страните ангажимент в Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. Една от Целите за устойчиво развитие (SDG 6) включва осигуряване на достъп до чиста питейна вода и канализация за всички, устойчиво управление на водните ресурси до 2030 г. Днес милиарди хора по света все още са лишени от достъп до този широко разпространен, жизнено необходим природен ресурс, прясната вода и ежедневно се борят за своето оцеляване и развитие.

Качеството на водата е ключ към здравето на хората и екосистемите.

Опазването на качеството на водата и живота на Земята е споделена отговорност от всички заинтересовани страни – от хората и местните общности до държавните власти и международните организации.

Повече информация можете да намерите на официалния сайт на Световния ден на водата: www.worldwaterday.org/

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч